Avbeställningsskydd

Vad gäller för vårt avbeställningsskydd


Vid bokning har du möjlighet att teckna ett avbeställningsskydd som täcker eventuella kostnader vid avbokning av resan i händelse av oförutsedd olycksfall eller sjukdom.  Avbeställningsskyddet gäller även vid dödsfall inom familj (föräldrar, barn, syskon make/maka/sambo) som är plötsligt och oförutsett. Avbeställningsskyddet gäller utan självrisk.

Priset för avbeställningsskydd är 6% av totala kostnaden för bokningen. Observera att kostnaden för avbeställningsskydd skall betalas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet återbetalas ej.

Information om Corona viruset

Om du bokat innan Corona viruset bröt ut och tillhör en riskgrupp har du rätt att avboka din bokning utan kostnad om du köpt ett avbeställningsskydd. Om du bokat under tiden Corona varit omskrivet kan du inte avboka med hänvisning till avbeställningsskyddet eftersom du då kände till omständigheterna och de risker Corona kunnat innebära. Om du bokat framåt i tiden så gäller din bokning tills vidare. 

Avbokningar
Avbokningen ska göras via den länk som finns i din bekräftelse. Det går också bra att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hotelspecials.se med ditt bokningsnummer, namn och ankomstdatum eller kontakta oss på telefon 0771-145 145. Observera att avbokningen inte är giltig förrän du har mottagit en bekräftelse till din e-post. Giltigt läkarintyg och andra betydande handlingar ska returneras till HotelSpecials.se´s kundtjänst, senast 7 dagar efter anmälan. Läs mer om vad som gäller vid avbokning.