GDPR

Vad är GDPR?


GDPR ("General Data Protection Regulation") är till för att stärka ditt integritetsskydd. GDPR är den nya dataskyddsförordningen som gäller i hela EU och ersätter PUL ("Personuppgiftslagen"). 

GDPR innebär bland annat följande:
  • Starkare integritetsskydd för dig som användare
  • Du får bättre kontroll över vilken typ av information som samlas om dig 
  • Striktare regler och ökad transparens kring hur företag behandlar uppgifter som kan kopplas till dig som person
  • Till exempel får inte företag samla mer information om enskilda personer än det som är nödvändigt
  • Du har rätt att ta del av vilken information företag samlar om dig
  • Du har rätt att veta hur länge den informationen sparas
  • Du har rätt att korrigera felaktigheter i den information företag har om dig


Du kan läsa mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/nyheter/idag-starks-skyddet-av-den-personliga-integriteten/

Vi på HotelSpecials tar självklart din personliga integritet på allvar och vill att du ska känna dig säker på vår sajt. Om du vill veta mer om hur vi behandlar din data och varför, tycker jag att du ska läsa vår integritetspolicy

Det kan du göra här!